Una ruta de Pedales del Mundo

Reglament

 • La Pedals d’Occitània només pot realitzar-se amb reserva prèvia. Les reserves només es poden fer a través de la Central de reserves de Pedals d’Occitània, i no es poden realitzar directament en els establiments adherits a la ruta. En el cas de presentar-se en qualsevol establiment sense reserva concertada, l’organització de Pedals d’Occitània no es farà càrrec de la situació.
 • Abans d’iniciar el recorregut, tots els participants s’hauran de presentar a la seu de Pedals d’Occitània (C/ Arnals 8 baixos, Vielha) a fi de recollir el forfait (llibre de ruta, mapa, obsequis) i rebre les explicacions oportunes.
 • La Pedals d’Occitània no és una activitat competitiva. L’objectiu és completar el recorregut proposat passant-ho el millor possible.
 • Tots aquells que acabin la ruta amb tots els controls de pas segellats, podran recollir el maillot exclusiu de Pedals d’Occitània a la nostra oficina.
 • Pedals d’Occitània és una activitat a l’aire lliure amb un cert component d’aventura. Les inclemències meteorològiques, exceptuant els casos extrems, no són motiu de suspensió de l’activitat.

Formalització de la reserva

 • Les reserves quedaran formalitzades mitjançant el pagament d’una paga i senyal de 15€ per persona i nit. La totalitat de l’import s’haurà d’abonar amb un mínim de 15 dies abans d’iniciar la ruta.
 • Si la reserva s’efectua 15 dies abans (o menys) d’iniciar l’itinerari de la Pedals d’Occitània, s’haurà d’abonar directament l’import sencer.

Cancel·lacions

 • Anul·lant fins a 15 dies abans de l’inici de la travessa es retornarà l’import íntegre.
 • Anul·lant dintre dels 15 dies previs i abans de 2 dies de l’inici de la travessa, es perdrà la totalitat de la paga i senyal.
 • Anul·lant el dia abans de començar, el mateix dia de començar o durant la travessa es perdrà l’import íntegre de la reserva.
 • En cap cas es farà devolució de l’import de l’assegurança en cas de que s’hagi contractat.
 • Es considera “dia d’inici de la travessa” el mateix dia en que ja hi han contractats serveis.
 • Si es produeix l’anul·lació d’una reserva o part d’ella (per exemple si alguna persona del grup es dóna de baixa) i ja s’ha entregat el forfait sencer o part d’ell (per exemple, l’enviament del track) es perdrà l’import íntegre de la reserva, independentment de la data en que es produeixi aquesta anul·lació.
 • En el cas de no pernoctar on s’ha reservat, pel motiu que sigui, la reserva es perd i és necessari pagar l’import sencer a l’establiment on s’hagi dormit.

Abandonaments

 • Si per qualsevol motiu s’ha d’abandonar, és imprescindible avisar a la organització de Pedals d’Occitània. En el llibre de ruta que s’entrega en el moment de recollir el forfait, es  faciliten números de telèfon de serveis de taxi.

Recomanacions

 • Els participants hauran de portar el material personal mínim per a realitzar l’activitat, així com una bicicleta en condicions i un equip de reparacions mínim. També existeix la possibilitat de llogar la bicicleta (demaneu-ne informació).
 • El respecte a l’entorn és absolutament prioritari, la conducció durant el recorregut serà la menys agressiva possible, mai s’embrutarà l’entorn de cap forma i es respectaran les normes establertes pels organismes competents o propietaris dels terrenys de pas, fent especial menció en la realització a peu dels trams indicats per la direcció.
 • És important considerar els aspectes pes/volum a l’hora de preparar l’equipatge a transportar durant la travessa. Penseu que haureu de transportar-ho tot vosaltres mateixos. També teniu la possibilitat de que sigui transportat per la organització, opció molt recomanable.